Čo môžeš robiť

Po prvé, urob si jasno v tom, s akými ľuďmi sa ti zdá skoro nemožné skamarátiť.

Vek:

Nedokážem sa skamarátiť s...

 • mladšími

 • rovesníkmi

 • staršími

Schopnosti:

Nedokážem sa skamarátiť s ľuďmi, ktorí sú založení...

 • športovo

 • umelecky

 • intelektuálne

Osobnosť:

Nedokážem sa skamarátiť s ľuďmi, ktorí sú...

 • sebaistí

 • obľúbení

 • v uzavretej skupine

Po druhé, z nasledujúcich výrokov vyber ten, ktorý najlepšie vystihuje tvoje konanie v styku s takými ľuďmi.

 • Tvárim sa, že mám podobné záujmy a schopnosti.

 • O ich záujmy sa nestarám, rozprávam o vlastných.

 • Som ticho a pri najbližšej príležitosti sa vytratím.

Po tretie, ujmi sa iniciatívy. Nemôžeš čakať, že vždy prídu druhí za tebou; niekedy musíš ty prísť za nimi. (Filipanom 2:4) Ako postupovať?

Nehľadaj len medzi rovesníkmi. Pouvažuj: Malo by logiku zameriavať sa len na jednu vekovú skupinu a potom nariekať, že si nemôžeš nájsť kamarátov? Bolo by to ako zomierať od hladu na opustenom ostrove a pritom pri brehu by plávalo plno rýb!

Mama ma povzbudzovala k tomu, aby som sa porozprávala so staršími bratmi a sestrami v zbore. Vravela, že budem prekvapená, koľko máme spoločného, a mala pravdu. Dnes mám veľa priateľov!“ (Helena, 20)

Uč sa komunikovať. Hlavné je (1) počúvať, (2) klásť otázky a (3) prejaviť úprimný záujem o toho druhého. (Jakub 1:19)

Snažím sa viac počúvať a menej rozprávať. A keď už rozprávam, dávam si pozor, aby som nehovorila o sebe ani nestavala druhých do zlého svetla.“ (Serena, 18)

Keď mi niekto hovorí o niečom, v čom sa nevyznám, poprosím ho, aby mi to vysvetlil. Robím to preto, aby sme sa porozprávali ešte viac.“ (Jared, 21)

Som hanblivá, a tak sa musím do rozhovorov nútiť. Ale keď chce mať človek priateľov, musí byť priateľský. A tak som sa začala s druhými rozprávať.“ (Leah, 16)