Prejsť na článok

Preklady Biblie

Zásady prekladania Biblie

Päť základných zásad, ktoré sa brali do úvahy pri práci na Preklade nového sveta.

Biblia — prečo je toľko prekladov?

Prečítajte si, prečo sú potrebné preklady Biblie.

Je Preklad nového sveta presný?

Prečo sa Preklad nového sveta líši od mnohých iných prekladov Biblie?

Staroveké rukopisy odhaľujú Božie meno

Pozrite si dôkazy toho, že Božie meno patrí do Nového zákona.

Poverení prekladom „Božích svätých vyhlásení“ (Rimanom 3:2)

V priebehu posledných sto rokov Jehovovi svedkovia používali veľa rôznych prekladov Biblie. Prečo preložili Bibliu do modernej angličtiny?

Sýrska Pešitta — pohľad do sveta raných prekladov Biblie

Tento staroveký rukopis potvrdzuje, že niektoré moderné Biblie obsahujú verše, ktoré neboli v pôvodnom biblickom texte.

Bedellova Biblia — krôčik k lepšiemu porozumeniu Biblie

Táto Biblia bola 300 rokov jediným prekladom do írčiny.

Elias Hutter a jeho pozoruhodné hebrejské preklady Biblie

Elias Hutter, učenec zo 16. storočia, vydal dva mimoriadne cenné hebrejské preklady Biblie.

Objav pokladu skrytého stáročia

Prečítajte si o objave najstaršieho známeho prekladu Biblie v gruzínčine.

Božie Slovo v stredovekom Španielsku

Prečítajte si, čo mali spoločné v stredovekom Španielsku žiaci, ktorí prepisovali biblické pasáže na bridlicové tabuľky, s ľuďmi, ktorí pašovali Biblie do krajiny.

Biblia v gruzínčine

Rukopisy Biblie v starej gruzínčine sa datujú do polovice 5. storočia n. l. či ešte do skoršieho obdobia.

Estónsko označuje nový preklad za výnimočné dielo

V roku 2014 Estónsko nominovalo Preklad nového sveta Svätých písiem v estónčine na cenu Jazykový počin roka.

Oznamovanie Božieho mena v swahilčine

Prečítajte si, ako sa Božie meno, Jehova, dostalo do Biblie v swahilčine.