Prejsť na článok

Biblické rukopisy

Staroveké rukopisy odhaľujú Božie meno

Pozrite si dôkazy toho, že Božie meno patrí do Nového zákona.

Staroveký poklad medzi odpadkami

Rylandsov fragment Jánovho evanjelia je najstarším nájdeným manuskriptom Kresťanských gréckych Písiem.

Staroveký zvitok „rozvinutý“

V roku 1970 archeológovia objavili v Izraeli obhorený zvitok. Vďaka použitiu 3-D skenera sa ho podarilo „rozvinúť“. Čo odhalil sken zvitku?

Biblia prežila, hoci mnohé zvitky sa rozpadli

Biblickí pisatelia a odpisovači používali na zapísanie biblického posolstva papyrus a pergamen. Ako sa takéto staroveké spisy zachovali až do dnešného dňa?

Prečo môžete dôverovať biblickým evanjeliám

Pouvažujte o dôkazoch založených na starovekých rukopisoch.

Je v Biblii presný záznam o Ježišovom živote?

Prečítajte si, aké sú fakty o evanjeliách a najstarších známych rukopisoch.