Prejsť na článok

Učte svoje deti

Tieto biblické príbehy sú písané jednoduchým štýlom a pomáhajú rodičom vštepovať deťom hodnotné poučenie z Biblie. Sú spracované tak, aby si ich rodičia mohli čítať spolu s deťmi.