Vieš nájsť rozdiely medzi týmito dvoma obrázkami? Ktorý obrázok znázorňuje, ako by sme sa mali správať na zjazde?