Čo si Jehova myslí o pokorných ľuďoch? Pozrime sa.