Jehova nás vytvoril múdro a všetko, čo robí, je úžasné a dokonalé.