Bez ohľadu na to, kde sme alebo čo robíme, vždy sa môžeme modliť k Jehovovi a on nás počuje.