Jehova má rád všetkých ľudí. Ako ho v tom môžeme napodobňovať?