Prejsť na článok

Kreslené biblické príbehy

Čítajte si ako rodina kreslené biblické príbehy z obrazovky alebo si ich vytlačte a čítajte si ich z papiera. Pomôžu vám živo si predstaviť udalosti spomínané v Biblii. Potom si spoločne rozoberte otázky v závere a porozprávajte sa, čo sa z príbehu učíte.