Vyfarbi si obrázok anjela, ktorý prišiel posilniť Gedeona.