Azerbajdžanský Najvyšší súd 16. apríla 2018 potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu, aby boli Irina Zacharčenková a Valida Džabrajilovová odškodnené za to, že boli 11 mesiacov nespravodlivo väznené. Už vo februári 2017 ich Najvyšší súd zbavil obvinenia, že bez povolenia štátu rozširovali náboženské publikácie. No rozhodnutie o ich odškodnení ponechal na nižších súdoch.

Krátko nato, ako boli tieto dve Jehovove svedkyne zbavené všetkých obvinení, požiadali nižší súd o odškodnenie za zlé zaobchádzanie. V auguste 2017 im oblastný súd priznal nárok na odškodnenie, no ministerstvo financií sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo. V novembri 2017 sa konal odvolací súd, ktorý rozhodnutie oblastného súdu potvrdil. Ministerstvo však vo februári 2018 požiadalo o opätovné preskúmanie prípadu Najvyšší súd. Ten odvolanie ministerstva financií zamietol a tak potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu o odškodnení týchto dvoch žien.

Okrem odškodného Najvyšší súd uznal, že Irine Zacharčenkovej a Valide Džabrajilovovej bola spôsobená ujma zo strany štátnych orgánov, ktoré prekročili svoje právomoci a porušili práva týchto nevinných žien.