Uzbecký Najvyšší súd a Správny súd Karakalpacka, uzbeckej autonómnej republiky, sa od marca do septembra 2018 zaoberali súdnymi prípadmi Jehovových svedkov, ktoré sa týkali práva na slobodu vierovyznania. Súdy rozhodli v ich prospech, pričom Najvyšší súd zrušil rozhodnutie nižších súdov v štyroch prípadoch a správny súd v jednom prípade.

Jehovov svedok Timur Satdanov, ktorého uzbecký Najvyšší súd zbavil viny

Niektoré z týchto súdnych prípadov sa týkali našich bratov, ktorým polícia v rámci vyšetrovania zhabala biblické publikácie a zariadenia, v ktorých mali Bibliu v elektronickom formáte. Následne ich nižšie súdy uznali za vinných a udelili im pokutu za porušenie zákona, ktorý podľa niektorých zakazuje rozširovať náboženské publikácie bez povolenia úradov. Sme veľmi radi, že rozhodnutia, ktoré vydali vyššie súdy, zbavili našich bratov viny a zrušili im pokuty.

Jehovovi svedkovia na celom svete sa veľmi tešia z toho, že sa uzbecké úrady zastali slobody uctievania. No predovšetkým sú vďační Bohu Jehovovi, ktorý ich podporuje pri „obhajobe a zákonnom upevňovaní dobrého posolstva“. (Filipanom 1:7)