NEW YORK. Vedúci zbor Jehovových svedkov vyslal do Moskvy delegáciu bratov z troch kontinentov, aby dali najavo, že Jehovovi svedkovia na celom svete stoja pri svojich bratoch v Rusku.

Pri príchode vítali členov delegácie šťastné tváre ruských bratov a sestier, ktorí boli veľmi radi, keď počuli, že bratia a sestry na celom svete sa o nich veľmi zaujímajú a vrúcne sa za nich modlia. Niektorí ruskí bratia pricestovali do Moskvy dokonca až zo Sibíri. Jeden člen delegácie o nich povedal: „Veľmi na mňa zapôsobil odvážny postoj našich ruských bratov, pretože od začiatku bolo jasné, že vyhliadky na zmenu nepriaznivého rozsudku, ktorým bola naša činnosť zakázaná, sú veľmi malé.“

Napriek tomu, že trojčlenný senát rozhodol v neprospech Jehovových svedkov, v súdnej sieni prevládala atmosféra pravej lásky a jednoty. No bratov veľmi zarmútilo, že Jehovovo meno bolo na verejnosti znevažované, a vážnu náladu podčiarklo vedomie, že teraz je pred nimi čas skúšok ich viery. Správali sa však úctivo a prejavovali pozitívny postoj. Zo správania bratov a sestier v súdnej sieni bolo jasne vidno, že obvinenie z „extrémizmu“, ktoré odvolacia komora potvrdila, je úplne nepodložené.

Delegáciu viedol člen vedúceho zboru Mark Sanderson. Vrúcne povzbudil bratov, aby boli „silní a odvážni“. Keď členovia delegácie opúšťali súdnu sieň, miestni bratia ich objímali a veľmi im ďakovali za ich podporu v čase, keď sa od základu mení postavenie Jehovových svedkov v krajine.

Úlohou delegácie bolo aj navštíviť 21 veľvyslanectiev v Moskve a poskytnúť predstaviteľom viacerých štátov presný a pravdivý obraz o tom, aké následky má tento útok na Jehovových svedkov v Rusku. Informovali ich o podpaľačských útokoch na domy Jehovových svedkov, o hrozbách prepúšťania svedkov z práce, o šikanovaní detí Jehovových svedkov v školách a o trestnom stíhaní viacerých zborových starších za to, že organizovali kresťanské zhromaždenia. Medzi obvinenými svedkami je aj brat Dennis Christensen, ktorý je dokonca zadržiavaný vo väzbe. Viacerí veľvyslanci boli zjavne znepokojení, keď videli dvojminútové video o týchto udalostiach. Takmer všetci sa pýtali: „Prečo sú terčom tejto vlády práve Jehovovi svedkovia?“ Naši bratia tak mali možnosť dôkladne im vysvetliť, že Jehovovi svedkovia sú politicky neutrálni a ako naša zvestovateľská činnosť zlepšila život mnohých ruských občanov. Jeden veľvyslanec na to reagoval slovami: „Pravoslávnej cirkvi sa nepáči, že lovíte v jej vodách.“ Viac ako desať veľvyslanectiev vyslalo na Najvyšší súd svojich zástupcov, ktorí boli v súdnej sieni po celý čas odvolacieho konania, ktoré trvalo osem hodín.

Členovia medzinárodnej delegácie opúšťali Rusko s vedomím, že ich bratia v tejto krajine sú rozhodnutí zostať verní Bohu, čo veľmi upevnilo aj ich vlastnú vieru. Okrem toho boli radi, že mohli pred viacerými štátnymi predstaviteľmi obhajovať nášho Boha a naše presvedčenie.

Kontakt pre médiá:

Svetové ústredie: David A. Semonian, oddelenie pre styk s verejnosťou, telefónne číslo: +1/845/524 3000