Prejsť na článok

9. JÚNA 2022
MALAJZIA

Bol vydaný Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku iban

Bol vydaný Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku iban

Dňa 5. júna 2022 bolo oznámené vydanie Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku iban. Mnohí bratia a sestry si prišli pozrieť program vysielaný zo záznamu do sál Kráľovstva. Iní si ho pozreli cez internet. Tlačené Biblie budú k dispozícii v júli alebo v auguste 2022.

Prekladateľský tím musel pri práci na tejto Biblii vziať do úvahy rozdiely, ktoré sú medzi dialektmi jazyka iban v rôznych regiónoch. Skupina nezávislých čitateľov z viacerých regiónov pomohla prekladateľom nájsť vyjadrenia, ktorým bude rozumieť väčšina ľudí hovoriacich týmto jazykom.

Najnovší preklad Biblie pomôže zvestovateľom správne vysvetľovať biblické pravdy vo zvestovateľskej službe. Napríklad v minulosti bolo pre zvestovateľov náročné vysvetliť Jána 4:24, kde sa píše, že „tí, ktorí ho [Boha] uctievajú, musia ho uctievať duchom a pravdou“. V ostatných Bibliách v jazyku iban je slovo „duch“ nesprávne preložené slovom „duch mŕtveho“. Preto bolo pre záujemcov náročné pochopiť, ako majú uctievať Boha.

Jeden člen prekladateľského tímu sa o hodnote tejto novej Biblie vyjadril: „Z toho, že máme Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem vo svojom jazyku, jasne vidíme, ako veľmi Jehova miluje všetkých ľudí.“

Modlíme sa, aby vďaka tejto novej Biblii ešte viac ľudí, ktorí hovoria jazykom iban, lepšie pochopilo biblické posolstvo, aby získali blízky vzťah k Bohu Jehovovi a prinášali chválu jeho menu. (Žalm 117:1)