Asi 65 rokov v Južnej Kórei platilo, že keď mladí kresťania odmietnu nastúpiť na vojenskú službu z dôvodu svedomia, je viac ako isté, že ich vláda pošle do väzenia. No 28. júna 2018 sa situácia v tejto krajine zásadným spôsobom zmenila. Juhokórejský Ústavný súd totiž vyhlásil článok 5 odsek 1 zákona o vojenskej službe za protiústavný, pretože vláda neposkytla žiadnu alternatívu k vojenskej službe.

Novinári pred budovou Ústavného súdu. Tento súdny prípad si získal veľkú pozornosť medzinárodných médií.

Deväťčlenný senát na čele s predsedom súdu Li Čin-sungom oznámil, že v pomere hlasov 6 ku 3 dospel k rozhodnutiu, ktoré túto krajinu priblíži k medzinárodne uznávaným normám a ktoré berie do úvahy právo na slobodu svedomia, myslenia a vierovyznania.

Zástupcovia Jehovových svedkov v Južnej Kórei v súdnej sieni Ústavného súdu len niekoľko minút pred vydaním rozhodnutia

Južná Kórea totiž každoročne posielala do väzenia viac odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia ako všetky ostatné krajiny dohromady. V určitom období bolo do väzenia posielaných každý rok priemerne 500 až 600 našich bratov. Keď boli z väzenia po nejakom čase prepustení, pre svoj záznam v registri trestov sa dlhé roky nemohli začleniť do spoločnosti a mali veľmi obmedzené možnosti, kde sa mohli zamestnať.

Začiatkom roku 2011 sa preto niektorí z nich obrátili na Ústavný súd so sťažnosťou, že zákon im neumožňuje žiadnu alternatívu k vojenskej službe, a preto sú posielaní do väzenia. Navyše od roku 2012 aj niektorých sudcov znepokojovalo, že musia trestať väzením ľudí, ktorí sa len držia svojho hlbokého náboženského presvedčenia. Preto posielali tieto súdne prípady Ústavnému súdu na preskúmanie.

Dä-il Hong, hovorca Jehovových svedkov v Južnej Kórei, poskytuje rozhovor pred budovou Ústavného súdu tesne po vydaní historického rozhodnutia

Úlohou Ústavného súdu je určiť, či je nejaký zákon v súlade s ústavou. Tento súd síce v rokoch 2004 a 2011 rozhodol, že zákon o vojenskej službe je v súlade s ústavou, no po rokoch dospel k záveru, že je potrebné urobiť zmenu. Preto nariadil kórejskej vláde, aby do konca roka 2019 zákon novelizovala a aby doň zahrnula možnosť zvoliť si alternatívnu službu. V rámci alternatívnej služby by malo byť možné vykonávať napríklad prácu v nemocnici alebo iné práce, ktoré nespadajú pod vojsko a ktoré majú verejnoprospešný charakter.

Brat Dä-il Hong, hovorca Jehovových svedkov v Južnej Kórei, vysvetľuje, prečo je toto rozhodnutie také významné: „Ústavný súd, ktorý je najvyšším garantom ochrany ľudských práv, poskytol základ na vyriešenie tohto problému. Naši bratia sú radi, že vďaka civilnej službe, ktorá nie je v rozpore s ich svedomím a ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, budú môcť slúžiť ľuďom vo svojom okolí.“

No Južná Kórea musí doriešiť ešte ďalšie dôležité otázky. Jednou z nich je, čo sa stane so 192 Jehovovými svedkami, ktorí sú stále väznení za odmietnutie vojenskej služby z dôvodu svedomia. A stále sa čaká aj na to, ako budú postupovať súdy rôznych úrovní v prípade asi 900 Jehovových svedkov, ktorých prokuratúra obžalovala z toho istého dôvodu.

Historické rozhodnutie juhokórejského Ústavného súdu poskytuje pevnejší základ, aby mohol Najvyšší súd rozhodnúť v prospech jednotlivých odopieračov. Ak Najvyšší súd rozhodne výrazným pomerom hlasov v prospech odopieračov, vyšle jasný signál, ako majú byť také prípady riešené na nižších súdoch.

Najvyšší súd by mal v tejto veci zasadať 30. augusta 2018 a krátko nato by mal vydať rozhodnutie. Po 14 rokoch sa budú znova všetci sudcovia Najvyššieho súdu zaoberať právom na odmietnutie vojenskej služby z dôvodu svedomia.

Medzičasom Národné zhromaždenie, čo je juhokórejský zákonodarný orgán, pracuje na novelizácii zákona o vojenskej službe.

Brat Mark Sanderson, člen vedúceho zboru Jehovových svedkov, uviedol: „Na rozhodnutie Najvyššieho súdu netrpezlivo čakáme. Naši bratia v Južnej Kórei boli ochotní obetovať svoju slobodu, pretože vedeli, že keď ‚niekto vytrváva pre svedomie voči Bohu v zarmucujúcich veciach a nespravodlivo trpí‘, Boh si to veľmi cení. (1. Petra 2:19) Máme veľkú radosť z toho, že súd uznal, že s týmito mužmi sa dlho zaobchádzalo nespravodlivo, a veľmi si ceníme, že si napriek tomu zachovali čisté svedomie.“