Prejsť na článok

6. JÚNA 2022
INDONÉZIA

V indonézskom posunkovom jazyku bolo vydané Evanjelium podľa Matúša a Evanjelium podľa Marka

V indonézskom posunkovom jazyku bolo vydané Evanjelium podľa Matúša a Evanjelium podľa Marka

Dňa 29. mája 2022 brat Daniel Purnomo, člen výboru indonézskej pobočky, oznámil vydanie biblických kníh Matúš a Marek v indonézskom posunkovom jazyku. Vydanie týchto kníh v elektronickej podobe bolo oznámené počas vopred nahratého programu, ktorý si pozrelo asi 2 127 ľudí.

Prekladateľská kancelária indonézskeho posunkového jazyka v Jakarte

Jehovovi svedkovia v Indonézii založili prvý posunkový zbor 14. septembra 2007 v meste Jambi na Sumatre. V roku 2011 preložili do indonézskeho posunkového jazyka tri publikácie: Chceli by ste spoznať pravdu?, Počúvajte Boha a budete žiť navždyMôžeš sa stať Božím priateľom! V tom istom roku v tejto krajine vznikol prvý kraj v posunkovom jazyku. Tento kraj sa tiahol cez územie, ktoré malo naprieč asi 3 000 kilometrov. V roku 2015 bola zriadená vysunutá prekladateľská kancelária, aby sa postarala o preklad ďalších potrebných publikácií do indonézskeho posunového jazyka. Dnes je v Indonézii 12 zborov a 28 skupín a aktivít v tomto jazyku.

Evanjelium podľa Matúša a Evanjelium podľa Marka sú prvými biblickými knihami preloženými do indonézskeho posunkového jazyka. Počas prejavu k ich vydaniu brat Purnomo poznamenal: „Spôsob, akým sú tieto knihy preložené, je výnimočný. Vyjadrujú myšlienky veľmi živo a sú plné emócií. Pomôžu vám lepšie si predstaviť jednotlivé postavy z Biblie.“

Jeden z prekladateľov sa vyjadril: „Tento preklad mi pomáha viac sa naučiť o Ježišovi, mám pocit, akoby som sa s ním mohol osobne rozprávať.“

Modlíme sa, aby tento nový preklad evanjelií pomohol ľuďom, ktorí používajú indonézsky posunkový jazyk, vnímať Božie Slovo tak ako žalmista: „Tvoje slovo je lampou mojim krokom a svetlom môjmu chodníku.“ (Žalm 119:105)