Pred osemdesiatimi rokmi vystúpil Minos Kokkinakis z väzenského člna na breh gréckeho ostrova Amorgos v Egejskom mori. Čakalo ho tu 13 mesiacov vyhnanstva, lebo podľa názoru súdu porušil nový zákon, ktorý vznikol na podnet vtedajšieho diktátora Ioannisa Metaxasa. Tento zákon zakazoval obracanie na inú vieru. Súd o vine Minosa Kokkinakisa rozhodol bez toho, aby mu dal možnosť povedať niečo na svoju obhajobu. Minos sa tak stal prvým z celkovo 19 147 Jehovových svedkov, ktorí boli v rokoch 1938 až 1992 uväznení za porušenie zákona o obracaní na inú vieru. Stovky svedkov museli dlhé desaťročia znášať fyzické násilie, zatýkanie a väznenie za to, že s inými hovorili o dobrej správe z Biblie.

V čase, keď bol Minos Kokkinakis prvý raz zatknutý, mal asi 30 rokov. Vtedy ani netušil, že jeho boj za právo hovoriť s inými o svojej viere bude trvať viac ako 50 rokov. Minos bol viac ako 60-krát zatknutý a spolu s ďalšími svedkami väznený v katastrofálnych podmienkach gréckych väzníc a na trestaneckých ostrovoch. Vo väzení strávil viac ako šesť rokov. Posledný raz bol zatknutý, keď mal 77 rokov. Odvolal sa, no neúspešne. Odvolával sa znova a znova, až kým sa jeho prípad nedostal pred Najvyšší súd Grécka. Keďže aj ten rozhodol v jeho neprospech, podal na Grécko sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) a tvrdil, že grécka vláda porušuje jeho právo na náboženskú slobodu. V roku 1993, keď mal Minos 84 rokov, dosiahol na ESĽP obrovské víťazstvo – tento súd po prvýkrát v histórii rozhodol, že určitá krajina porušila právo na slobodu náboženstva. * V roku 2018 uplynulo 25 rokov od tohto historického súdneho rozhodnutia. Ako sa o prípade Kokkinakis vyjadril istý profesor medzinárodného verejného práva, „je to pravdepodobne najčastejšie citovaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade sporov, ktoré sa týkajú slobody náboženstva a vierovyznania“.

Rozhodnutie v prípade Kokkinakis vytvorilo právny precedens, ktorý je stále aktuálny, pretože vlády významných štátov, ako je napríklad Rusko, sa znova pokúšajú obmedziť náboženskú slobodu našich bratov.

Brat Kokkinakis mal silnú vieru a vytrvalo slúžil Bohu. Všetkým bratom a sestrám, ktorí zažívajú odpor, lebo s inými hovoria o Bohu, dal vynikajúci príklad. Stál si pevne za svojím presvedčením a vďaka tomu dosiahol víťazstvo, z ktorého majú kresťania dodnes úžitok. (Rimanom 1:8)

^ 3. ods. Minos Kokkinakis zomrel v januári 1999.