Globálne správy o Jehovových svedkoch

15. JÚLA 2022

Aktuálne informácie od vedúceho zboru (č. 5/2022)

Člen vedúceho zboru nám ukáže, čo pomáhalo bratom v bývalom Sovietskom zväze vytrvať v prenasledovaní, a zároveň nás uistí o Jehovovej neustálej podpore.