Prejsť na článok

6. AUGUSTA 2019
FRANCÚZSKO

Francúzka pobočka otvára novú výstavu Biblií

Francúzka pobočka otvára novú výstavu Biblií

Vo francúzskej pobočke Jehovových svedkov, ktorá sa nachádza v mestečku Louviers, asi 100 kilometrov od Paríža, bola 25. júla 2019 otvorená nová výstava Biblií. Téma tejto výstavy je „Božie meno vo francúzskych Bibliách“.

Jeden z pôvodných výtlačkov Olivétanovej Biblie vo francúzštine z roku 1535

Na tejto výstave môžete vidieť mnoho vzácnych a významných Biblií vo francúzštine. K najvýznamnejším patrí Olivétanova Biblia z roku 1535, známa aj ako „La Bible de Serrières“. Olivétanova Biblia bola prvým protestantským prekladom celej Biblie do francúzštiny. Je tiež prvým francúzskym prekladom z pôvodných jazykov. Mala podstatný vplyv na neskoršie preklady Biblie, napríklad na anglický preklad známy ako Matthewova Biblia, ktorý vyšiel v roku 1537, ako aj na Ženevskú Bibliu v angličtine a francúzštine. Medzi ďalšie vzácne Biblie na výstave patrí francúzska Biblia, ktorú preložil Jacques Lefèvre d’Étaples, konkrétne jej tretie vydanie z roku 1541, latinský Pentateuch z roku 1541 a latinská Biblia z roku 1545, ktoré vytlačil parížsky tlačiar Robert Estienne, a francúzska Biblia z roku 1557, ktorú vytlačil tlačiar Jean de Tournes z Lyonu.

Latinský Pentateuch z roku 1541 (vľavo hore) a latinská Biblia z roku 1545, ktoré vytlačil Robert Estienne (v strede); francúzska Biblia z roku 1557, ktorú vytlačil Jean de Tournes (vpravo hore). Šípky ukazujú, kde sa v biblickom texte nachádza Božie meno Jehova

Olivétanova Biblia, latinský Pentateuch a latinská Biblia, ktoré vytlačil Estienne, a Biblia, ktorú vytlačil Jean de Tournes, obsahujú Božie meno Jehova. Tieto Biblie boli pôvodne darované oddeleniu výstav vo svetovom ústredí Jehovových svedkov vo Warwicku v štáte New York. Teraz dopĺňajú zbierku Biblií vo francúzskej pobočke.

Enrique Ford, ktorý pracuje v oddelení výstav, hovorí: „Táto nová výstava Biblií v našej francúzskej pobočke predstavuje fascinujúci príbeh Biblie vo francúzštine. A poukazuje na to, že Božie meno Jehova má v Biblii svoje oprávnené miesto. Aj naďalej budeme hľadať vzácne a významné preklady Biblie, ktoré by sme mohli ľuďom ukázať na výstavách, ktoré máme po celom svete.“