Prejsť na článok

13. JÚNA 2022
ČILE

Bol vydaný Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku mapudungun

Bol vydaný Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku mapudungun

Dňa 5. júna 2022 brat Jason Reed, člen výboru čilskej pobočky, oznámil vydanie Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku mapudungun v tlačenej aj elektronickej forme. Zbory v celej krajine, v ktorých sa hovorí týmto jazykom, boli pozvané pozrieť si program prostredníctvom živého internetového prenosu. Celkovo si ho pozrelo takmer 800 ľudí.

Sestra sa teší, že dostala Bibliu

Väčšina Mapučov, ktorí hovoria týmto jazykom, žije v strednej a južnej časti Čile a v Argentíne, medzi Tichým a Atlantickým oceánom. Ráz krajiny je tu rôznorodý – od pralesov cez aktívne sopky a pohorie Ánd až po rozľahlé pláne. Mapučovia sú pohostinní a majú veľkú úctu k svätým veciam.

Niektoré časti Biblie boli v jazyku mapudungun k dispozícii už od roku 1901 a v roku 1997 biblická spoločnosť Bible society vydala v tomto jazyku celý preklad Kresťanských gréckych písiem. Bol však potrebný presnejší preklad. V preklade z roku 1997 je napríklad na opis popravného nástroja, na ktorom zomrel Ježiš, použité slovo, ktoré znamená „kríž“. Ale v Preklade nového sveta je použité slovo, ktoré v jazyku mapudungun znamená „brvno“, čo presne vyjadruje, že Ježiš zomrel na vztýčenom kole.

Stojí za zmienku, že zároveň s tým, ako bolo oznámené vydanie Prekladu nového sveta v elektronickej forme, v 23 sálach Kráľovstva, kde sa program premietal, dostal každý prítomný aj tlačenú Bibliu. Brat Jorge González, člen výboru čilskej pobočky, vysvetlil: „Mapučovia často nedôverujú svätým spisom, ako je Božie Slovo, keď sú v elektronickej forme. Preto očakávame, že mnohí budú chcieť Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku mapudungun v tlačenej podobe.“

Modlíme sa, aby vďaka tejto novej Biblii mohlo ešte viac ľudí zo „všetkých národov“ spoznať Jehovu a uctievať ho. (Izaiáš 2:2)