Prejsť na článok

3. JÚNA 2022
BENIN

Bolo vydané Matúšovo evanjelium vo fončine

Bolo vydané Matúšovo evanjelium vo fončine

Dňa 29. mája 2022 brat Sylvain Bois, člen výboru beninskej pobočky, oznámil vydanie Biblie – Evanjelia podľa Matúša vo fončine. Vydanie tohto evanjelia v digitálnej forme bolo oznámené vo vopred nahratom programe, ktorý bol vysielaný pre asi 7 000 zvestovateľov a záujemcov. Predpokladá sa, že v tlačenej podobe bude toto evanjelium k dispozícii v decembri 2023.

Hoci preklady Biblie vo fončine boli k dispozícii už aj predtým, je v nich vynechané Božie meno a mnohé vyjadrenia, ktoré sa v nich nachádzajú, nesprávne interpretujú pôvodný text Biblie. Tieto Biblie sú tiež drahé a niektorí obchodníci ich nechcú predávať Jehovovým svedkom.

Nový preklad Matúšovho evanjelia presne odovzdáva zmysel z pôvodného jazyka Biblie. Napríklad v Matúšovi 10:28 sa píše: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu.“ Poznámka pod čiarou vysvetľuje, že výraz „duša“ v pôvodnom jazyku znamená „život, čiže možnosť v budúcnosti znovu žiť“. Takéto pomôcky budú užitočné pre zvestovateľov, keď budú vyučovať ľudí v službe.

Vysunutá prekladateľská kancelária v Abomey v Benine

Brat Palle Bjerre, člen výboru beninskej pobočky, sa vyjadril: „V našich publikáciách je veľa odkazov na Matúša. Tento presný preklad Matúšovho evanjelia bude preto veľkým prínosom pri zvestovaní dobrej správy a pri vyučovaní. Sme vďační Jehovovi a aj prekladateľskému tímu za usilovnú prácu, vďaka ktorej ho bolo možné vydať.“

Sme presvedčení, že toto evanjelium pomôže našim bratom a sestrám hovoriacim fončinou, aby sa mohli ďalej starať o svoje duchovné potreby, ako aj o potreby druhých. (Matúš 5:3)