NEW YORK. Keď bolo v auguste 2016 dokončené nové ústredie Jehovových svedkov vo Warwicku v štáte New York, svedkovia dostali ocenenie za to, že tento nový komplex navrhli veľmi ohľaduplne k životnému prostrediu. Organizácia The Green Building Initiative (GBI), ktorá hodnotí a certifikuje komerčné budovy podľa vplyvu na životné prostredie, udelila svedkom najvyššie možné ocenenie — štyri Zelené glóbusy. Dostalo ich všetkých sedem budov, ktoré boli zaradené do certifikačného programu.

Shaina Weinsteinová, jedna z vedúcich pracovníčok tejto organizácie, hovorí: „Z 965 projektov v Spojených štátoch, ktoré sa prihlásili do programu, dostalo najvyššie ocenenie, štyri Zelené glóbusy, len 64 budov. To, že najvyššie ocenenie získalo všetkých sedem budov Jehovových svedkov, je pre svedkov naozaj pozoruhodným úspechom. Ukazuje to, že sa veľmi usilovali, aby ich budovy neznečisťovali vodu, boli energeticky úsporné a čo najmenej zasahovali do prírody.“

Hodnotiaci systém, ktorý používa organizácia GBI (uverejnené s láskavým dovolením GBI). Všetkých sedem hodnotených budov ústredia Jehovových svedkov získalo najmenej 90 percent z maximálneho počtu bodov, a tak získali štyri Zelené glóbusy.

Organizácia GBI je podľa svojej oficiálnej stránky nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporiť efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a výstavbu budov, ktoré by boli zdravšie a postavené v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Organizácia GBI hodnotí, do akej miery týmto požiadavkám zodpovedajú projekty nových budov a ich prevádzka. Do hodnotiaceho procesu je vždy zapojený aj nezávislý odborník, ktorý vykonáva obhliadku priamo na mieste stavby a vyjadruje sa k záverom, ktoré urobila GBI.

David Bean, ktorý má na starosti to, aby boli budovy svedkov v Spojených štátoch ekologické, dosiahnutý výsledok komentuje slovami: „Sme veľmi radi, že sme dostali toto ocenenie, pretože svedčí o odhodlaní všetkých zúčastnených postaviť komplex tak, aby bol vo viacerých smeroch šetrný k životnému prostrediu a aby vznikol areál, ktorý by čo najviac harmonizoval s prostredím štátneho parku Sterling Forest State Park.“

Zelenú strechu budovy administratívy a služieb tvorí porast rastlín, ktoré sa v tejto lokalite bežne vyskytujú. Sú zasadené do substrátu, ktorý je uložený na vodotesnej fólii. Dažďová voda zo striech sa zachytáva priamo v areáli, aby sa zbytočne nezaťažovala verejná kanalizácia.

Svedkovia sa pri stavbe snažili zachovať maximum stromov, ktoré rástli na pozemku, a tie, čo museli byť vyrúbané, použiť na stavbe. Jeffrey Hutchinson, bývalý riaditeľ parku Sterling Forest State Park, k tomu poznamenáva: „Som veľmi rád, že svedkovia sa rozhodli použiť stromy, ktoré museli byť vyrúbané, pri stavbe nových budov. Svedkovia sa k životnému prostrediu správajú naozaj vynikajúco.“ Shaina Weinsteinová má podobný názor: „Podľa nás je projekt vo Warwicku výborným príkladom, ako sa majú navrhovať a stavať budovy bez toho, aby sa narušilo životné prostredie.“

Richard Devine, ktorý bol koordinátorom stavebného výboru vo Warwicku, sumarizuje: „V uplynulých desaťročiach sme sa snažili udržiavať naše budovy v takom stave, aby boli ozdobou Brooklynu. Teraz sa tešíme na to, ako budeme udržiavať naše ekologické budovy vo Warwicku a chrániť krásu štátneho parku Sterling Forest State Park.“

Kontakt pre médiá:

David A. Semonian, oddelenie pre styk s verejnosťou, telefónne číslo: +1/845/524 3000