PORT-AU-PRINCE. Kancelária štátneho tajomníka pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím na Haiti udelila Kresťanskej spoločnosti Jehovovi svedkovia na Haiti cenu Accessibility Award. Táto cena sa udeľuje ako prejav uznania organizáciám, ktoré pomáhajú postihnutým ľuďom. Jehovovi svedkovia získali cenu v kategórii Komunikácia a technika a prevzal ju Daniel Lainé, hovorca Jehovových svedkov na Haiti (obrázok hore). Slávnostné udeľovanie cien, ktorého sa zúčastnil aj vtedajší premiér Evans Paul, sa konalo 3. decembra 2015 na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Cena Accessibility Award v kategórii Komunikácia a technika udelená Jehovovým svedkom 3. decembra 2015

Guerline Dardignacová, vedúca Kancelárie štátneho tajomníka, vysvetlila, v čom spočíva prínos Jehovových svedkov pre ľudí so zdravotným postihnutím: „Kresťanská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Haiti vynakladá mimoriadne úsilie, aby postihnutých občanov začlenila do spoločnosti. Táto organizácia dbá nielen na bezbariérové vstupy a vybavenosť budov, ale uľahčuje komunikáciu a prístup k technickým pomôckam tak, že organizuje stretnutia a iné aktivity v posunkovom jazyku (americkom posunkovom jazyku) a poskytuje publikácie v Braillovom písme a videá pre nepočujúcich.“

V roku 2013 získali svedkovia Accessibility Award za náboženskú budovu v meste Cayes, ktorá je prispôsobená potrebám postihnutých ľudí

Cenu Accessibility Award dostali svedkovia už druhýkrát od pustošivého zemetrasenia v roku 2010. Pri tomto zemetrasení zahynulo viac ako 222 000 ľudí, okolo 300 000 bolo zranených a počet telesne postihnutých ľudí sa zvýšil približne o 15 percent. Kancelária štátneho tajomníka udelila cenu Jehovovým svedkom prvýkrát v roku 2013 za výstavbu budovy, ktorá je prispôsobená potrebám postihnutých ľudí. Stojí v meste Cayes a slúži na uctievanie Boha.

Pán Lainé vyhlásil: „Vážime si toto ocenenie, lebo je uznaním našej snahy pomôcť postihnutým ľudom. Táto pomoc je súčasťou našej biblickej vzdelávacej činnosti a sme veľmi radi, že ju môžeme poskytovať.“

Kontakt pre médiá:

Svetové ústredie: David A. Semonian, oddelenie pre styk s verejnosťou, telefónne číslo: +1/718/560 5000

Haiti: Daniel Lainé, telefónne číslo: 509/2813/1560