Začiatkom októbra 2013 príde na našej webovej stránke k zmenám v častiach Správy O nás. Správy budú premenované na Tlačové správy. Materiál zverejňovaný v tejto časti bude určený zástupcom médií a právnikom. Mnohé články a videá, ktoré sa dosiaľ nachádzali v časti Správy, budú premiestnené do časti O nás pod novú položku Činnosť. Materiál v tejto časti bude zaujímať najmä tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktivitách Jehovových svedkov. Bude zoskupený do týchto tematických oblastí: Naša evanjelizačná činnosť, Naša vydavateľská činnosť, Významné podujatia, Život v Bételi, Stavebné projekty, Služba verejnosti a Biblické zásady v praxi.