AKKRA. Koncom augusta 2015 sa skončila humanitárna akcia Jehovových svedkov na pomoc tým, ktorých postihli ničivé záplavy v Akkre, hlavnom meste Ghany. Prírodný živel tu spôsobil veľké materiálne škody a usmrtil viac ako 200 ľudí.

Miestni svedkovia ukazujú na dome jedného zo spoluveriacich, kam až siahala voda

Aj keď nikto zo svedkov neprišiel o život, asi 250 z nich muselo opustiť svoj domov. O ich základné potreby sa postaral výbor núdzovej pomoci, ktorý pobočka Jehovových svedkov v Ghane zostavila hneď na druhý deň po záplavách, 4. júna 2015. Tento výbor zaobstaral prikrývky, oblečenie a vodu a zorganizoval aj vyčistenie a opravu zaplavených domov. Pomoc poskytli aj svedkovia v okolí Akkry. Dočasne u seba ubytovali spoluveriacich, ktorí prišli o strechu nad hlavou.

Dozorca výboru núdzovej pomoci Dossou Amevor (úplne vľavo) organizuje rozdeľovanie matracov pri sále Kráľovstva v Madine (štvrť v Akkre)

Záplavy spôsobili výbuch čerpacej stanice, ktorý poškodil potrubia v meste Adabraka, čím odrezal túto oblasť od dodávok vody. Pobočka umiestnila pri sále Kráľovstva (miesto, kde svedkovia uctievajú Boha) v Adabrake cisternu s vodou pre svedkov a ľudí z blízkeho okolia.

V sobotu 6. júna pobočka vyslala dva tímy zdravotníkov, päť lekárov a dve zdravotné sestry, aby pomohli svedkom i ďalším ľuďom v mestách Alajo a Adabraka. Postarali sa o pacientov, ktorí mali napríklad maláriu, infekcie dýchacích ciest a hnačkové ochorenia. Okrem toho zástupcovia pobočky s niektorými miestnymi svedkami navštevovali spoluveriacich, aby im poskytli duchovnú a emocionálnu podporu.

Traja lekári a dve zdravotné sestry v sále Kráľovstva v meste Adabraka, ktorá sa používala ako ošetrovňa

Hovorca Jehovových svedkov v Ghane Nathaniel Gbedemah o udalosti povedal: „Zarmútilo nás, že pri týchto ničivých záplavách v Akkre prišlo o život toľko ľudí. Podobne ako Jehovovi svedkovia v iných častiach sveta, aj my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa postarali o citové, fyzické a duchovné potreby ľudí v našom okolí, ktorých postihla prírodná katastrofa.

Kontakt pre médiá:

Svetové ústredie: James R. Brown, oddelenie pre styk s verejnosťou, telefónne číslo: +1/718/560 5000

Ghana: Nathaniel Gbedemah, telefónne číslo: +233/30/701 0110