NEW YORK. V stredu 19. apríla 2017 sa pred budovou Najvyššieho súdu Ruskej federácie zhromaždilo asi 300 ľudí (niektorí z nich prišli už o 2.00 ráno). Prišli, aby sa zúčastnili na piatom dni pojednávania, ktoré sa týka žiadosti ministerstva spravodlivosti, aby bolo zlikvidované Administratívne centrum Jehovových svedkov v Rusku. Súd sa zaoberal 43 zväzkami materiálov, ktoré dokumentujú agresívne kroky ruských úradov voči Jehovovým svedkom za posledných desať rokov.

Súd sa zaoberal dôkazovým materiálom, ktorý pozostával zo 43 zväzkov

Počas pojednávania nedokázali zástupcovia ministerstva spravodlivosti uviesť právne dôvody na likvidáciu Administratívneho centra ani dôkazy o tom, že Administratívne centrum alebo niektorý z miestnych právnych subjektov Jehovových svedkov v Rusku sa dopustili extrémistickej činnosti. Jurij Toporov, jeden z právnych zástupcov Administratívneho centra, pred súdom uviedol, že zväzky dôkazových materiálov obsahujú viaceré ocenenia a ďakovné listy, ktoré dostalo od úradov Administratívne centrum. Úrady v nich pochválili Administratívne centrum za jeho dlhoročný prínos pre spoločnosť. Spomenul aj to, že pozitívny vplyv na svoje okolie majú aj miestne právne subjekty svedkov. V niekoľkých zväzkoch dôkazových materiálov svedkovia dokumentujú aj to, že ministerstvo spravodlivosti robilo kontroly v miestnych právnych subjektoch, ktoré svedkovia v Rusku používajú od roku 2008. Ministerstvo však nezistilo, že by vykonávali extrémistickú činnosť, čo pripustili aj právnici ministerstva spravodlivosti.

Na obrázku zľava doprava: (predný rad) Právni zástupcovia Administratívneho centra Jehovových svedkov v Rusku — Anton Omelčenko, Maxim Novakov, Viktor Ženkov a Jurij Toporov; (zadný rad) členovia vedenia Administratívneho centra Jehovových svedkov v Rusku — Vasilij Kalin a Sergej Čerepanov

Očakáva sa, že súdne pojednávanie bude pokračovať 20. apríla 2017 o 14.00 hod.

Kontakt pre médiá:

David A. Semonian, oddelenie pre styk s verejnosťou, telefónne číslo: +1/845/524 3000

Rusko: Jaroslav Sivuľskij, telefónne číslo: +7/911/087 8009