Prejsť na článok

24. OKTÓBRA 2023
ZIMBABWE

Vydávanie svedectva na poľnohospodárskej výstave v Zimbabwe

Vydávanie svedectva na poľnohospodárskej výstave v Zimbabwe

Od 28. augusta do 2. septembra 2023 sa v meste Harare v Zimbabwe konala poľnohospodárska výstava. Na tomto medzinárodnom podujatí sa zúčastnilo vyše 500 vystavovateľov. Výstava pritiahla pozornosť viac ako štvrť milióna návštevníkov. Miestni bratia a sestry zriadili na nej stánok s našimi publikáciami v angličtine, ndebelčine (severnej) a šončine. Do tejto služby sa zapojilo 79 bratov a sestier, ktorí rozdali takmer 6 300 našich publikácií. O biblické štúdium požiadalo 116 ľudí.

Medzi návštevníkmi nášho stánku bol aj tínedžer Tamuka. Zaujal ho 1. aj 2. diel knihy Mladí ľudia sa pýtajú – praktické odpovede. Keď sa dozvedel, že Jehovovi svedkovia ponúkajú bezplatný interaktívny biblický kurz, nadšene sa opýtal: „Môžete mi o tomto kurze povedať viac?“ Keď si pozrel predvedenie biblického štúdia pomocou brožúry Tešte sa zo života navždy, požiadal o štúdium. Miestny brat sa s Tamukom dohodol, že budú v štúdiu pokračovať.

K stánku prišiel aj muž, ktorý povedal, že obdivuje Jehovových svedkov, akí sú pokorní a ako usilovne zvestujú. Brat mu prečítal Matúša 28:19, 20 a vysvetlil, že Jehovovi svedkovia berú Ježišov príkaz zvestovať dobrú správu vážne. Muž povedal, že aj on by chcel byť taký odvážny. Brat mu ponúkol biblické štúdium, čo muž rád prijal.

Jedna žena, ktorá prišla na výstavu, sa vyjadrila, že sa jej páči, akí sú Jehovovi svedkovia láskaví a slušní. Bratia jej vysvetlili, že takéto vlastnosti prejavujeme vďaka tomu, že študujeme Božie Slovo a riadime sa jeho radami. Sestra, ktorá slúžila v našom stánku, jej ukázala, ako prebieha štúdium Biblie pomocou brožúry Tešte sa zo života navždy. Ženu uchvátilo, akú pestrú škálu publikácii bezplatne ponúkame. Páčilo sa jej, že tam boli aj publikácie, ktoré sú určené rodinám a mladým ľuďom. Vzala si niekoľko z nich a tiež Bibliu a súhlasila s biblickým štúdiom. Vyjadrila sa: „Toto je najkrajší darček, aký som kedy dostala!“

Naši bratia a sestry vydávali počas výstavy aj neformálne svedectvo. Jeden brat sa začal rozprávať so ženou, ktorá mala na výstave vlastný stánok. Neskôr v ten deň za ňou zašiel znova a priniesol jej Bibliu a niekoľko publikácií. Žena si ich rada vzala a povedala, že sa už skôr snažila zohnať si Bibliu, ale neúspešne. Potom nechala na seba kontakt, aby ju niektorá sestra mohla neskôr navštíviť.

Naša sestra Ranganai, ktorá sa počas výstavy zapojila do zvestovateľskej kampane, opísala svoje pocity takto: „Počas minulého roka som sa pre zdravotné ťažkosti nemohla zapájať do služby tak, ako by som chcela. Ale naučila som sa zameriavať na požehnania a nie na problémy. Jedným z takých požehnaní bola aj príležitosť podporiť túto kampaň. Dodalo mi to odvahu a poskytlo povzbudenie, ktoré som potrebovala.”

Máme veľkú radosť zo zážitkov v službe, ktoré mali bratia a sestry v Zimbabwe, a sme hrdí, že môžeme byť spolu s nimi „Božími spolupracovníkmi“. (1. Korinťanom 3:9)