Prejsť na článok

Miesta, kde v Rusku došlo k raziám

2. MÁJA 2018
RUSKO

Agresívna kampaň proti Jehovovým svedkom v Rusku

Agresívna kampaň proti Jehovovým svedkom v Rusku

Ruská polícia podnikla v poslednom čase sedem násilných razií voči Jehovovým svedkom a zdá sa, že išlo o centrálne koordinovanú akciu. Príslušníci špeciálnych policajných jednotiek OMON vtrhli do domov svedkov maskovaní a ozbrojení. Nebrali ohľad na to, či išlo o starších ľudí alebo o tínedžerov – mierili na nich automatickými zbraňami a viacerých zatkli a vypočúvali.

Arkaďa Akopian s manželkou Soňou a dvoma vnučkami

V priebehu posledných 12 mesiacov úrady začali proti svedkom najmenej desať trestných stíhaní a päť svedkov bolo zatknutých. Patrí medzi nich aj Dennis Christensen, ktorý je zadržiavaný vo väzbe už od 25. mája 2017. Súdne konanie sa začalo aj proti Arkaďovi Akopianovi, 69-ročnému Jehovovmu svedkovi z Kabardsko-balkarskej republiky. Im, ako aj ostatným stíhaným svedkom hrozí trest od dvoch do desiatich rokov, a to len za to, že sa s ďalšími spoluveriacimi zúčastnili na náboženskom zhromaždení.

Keď 20. apríla 2017 ruský Najvyšší súd zakázal činnosť Administratívneho centra Jehovových svedkov a zrušil všetkých 395 právnych subjektov, ktoré svedkovia používali, ruská vláda tvrdila, že tento zákaz sa nedotkne svedkov ako jednotlivcov a že budú môcť naďalej praktizovať svoju vieru. No terajšie kroky vlády sú v jasnom rozpore s jej vyhláseniami.

Po zlikvidovaní právnych subjektov Jehovových svedkov začali ruské úrady konfiškovať ich nehnuteľnosti a teraz podnikajú útoky proti jednotlivcom, ktorí patria k tomuto náboženstvu. Podľa úradov sa 175 000 ruských občanov, ktorí uctievajú Boha ako Jehovovi svedkovia, dopúšťa trestného činu.

Razie, zatýkanie, vypočúvanie

Od januára 2018 podnikajú ruské bezpečnostné zložky proti Jehovovým svedkom represívne kroky čoraz častejšie.

20. apríla 2018, Šuja, Ivanovská oblasť: Polícia a bezpečnostné zložky urobili domové prehliadky v domoch štyroch svedkov. Dmitrija Michajlova policajti odviedli na policajnú stanicu a dali ho do väzby. Aj keď ho neskôr prepustili, začali proti nemu trestné stíhanie pre porušenie článku 282.2, odsek 2 Trestného zákona, ktorý zakazuje „zapojiť sa do činnosti extrémistickej organizácie“. Úrady mu až do odvolania zakázali opustiť mesto Šuja.

19. apríla 2018, Vladivostok: Do jedného bytu v tomto meste vtrhli policajti a príslušníci Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a zadržali Valentina Osadčuka a tri staršie ženy. Odviedli ich na policajnú stanicu, kde ich podrobili vypočúvaniu. Valentin Osadčuk bol obvinený z porušenia článku 282.2, odsek 2 Trestného zákona. Bol vzatý do väzby a hrozí mu trest odňatia slobody na dva až štyri roky. Súd mestskej časti Frunzenskij 23. apríla 2018 nariadil, že vo vyšetrovacej väzbe zostane až do 20. júna 2018. V súčasnosti sa nachádza vo väznici č. 1 vo Vladivostoku.

18. apríla 2018, Poľarnyj, Murmanská oblasť: V neskorých večerných hodinách sa policajti a maskovaní príslušníci OMON násilím dostali do domu Romana Markina. Príslušníci týchto jednotiek ho s namierenými automatickými zbraňami prinútili ľahnúť si na podlahu. Jeho dospievajúca dcéra sa takisto okamžite vrhla na zem a zakryla si hlavu rukami. Polícia vykonala v priestoroch domovú prehliadku, odviedla pána Markina na policajnú stanicu a následne bol vzatý do vyšetrovacej väzby.

V ten istý večer polícia urobila domové prehliadky u ďalších 14 Jehovových svedkov v okolí. Zhabala im mobilné telefóny, tablety a iné osobné veci a odviedla ich na policajnú stanicu, kde ich podrobili vyšetrovaniu. Proti Romanovi Markinovi, ako aj proti ďalšiemu miestnemu svedkovi Viktorovi Trofimovi sa začalo trestné stíhanie pre porušenie článku 282.2, odsek 1 Trestného zákona, ktorý zakazuje „organizovanie činnosti extrémistickej organizácie“. Ak budú uznaní za vinných, hrozí im trest od šesť do desať rokov väzenia. Obaja sú zadržiavaní vo väznici č. 1 v Murmansku.

10. apríla 2018, mestská časť Zaton, Ufa: Vyšetrovatelia a príslušníci jednotiek OMON vykonali od pol siedmej do siedmej ráno domové prehliadky u viacerých Jehovových svedkov a podrobili ich vypočúvaniu. Vyšetrujúci policajt dal jednému zo svedkov takúto ponuku: „Ak vyhlásite, že nie ste členom organizácie Jehovových svedkov, pustíme vás.“ Iný policajt jednému zo svedkov povedal: „Vymažeme vás zo zemského povrchu.“ Všetkých svedkov predviedli na policajnú stanicu, zobrali im odtlačky prstov a podrobili ich ďalšiemu vypočúvaniu.

Pri razii v dome Chafizovovcov na oboch manželov policajti namierili zbrane a prehľadávali ich príbytok. Po prehliadke jeden z policajtov uchopil pani Chafizovovú za rameno a vsotil ju do policajného auta. Potom ju odviezli na policajnú stanicu na vypočúvanie. Pán Chafizov nie je Jehovov svedok.

Anatolij a Aľona Vilitkevičovci ešte pred Anatolijovým zatknutím

Polícia vtrhla aj do domu Anatolija Vilitkeviča a zatkla ho. Jeho manželke policajti povedali, že ho neuvidí „veľmi dlho“. Bol obvinený z „organizovania činnosti extrémistickej organizácie“ podľa článku 282.2, odsek 1 Trestného zákona. Vo väzbe má byť do 2. júna 2018, a ak ho súd uzná vinným, hrozí mu až desať rokov väzenia.

Marec 2018, Oriol: Okrem Dennisa Christensena, ktorý je väzbe už dlhšie, začala polícia trestne stíhať aj Sergeja Skrynnikova. Bol obvinený po domových prehliadkach, ku ktorým došlo v máji 2017 a pri ktorých polícia prehľadala domy siedmich Jehovových svedkov. Sergej Skrynnikov zatiaľ nebol oficiálne obžalovaný, no úrady ho obviňujú z „účasti na činnosti extrémistickej organizácie“ podľa článku 282.2, odsek 2 Trestného zákona. Ak ho súd uzná za vinného, môže ísť na dva až štyri roky do väzenia.

7. februára 2018, Belgorod: Veľká skupina policajtov a príslušníkov bezpečnostných síl urobila raziu najmenej v desiatich domoch Jehovových svedkov. Policajti svedkov prinútili ľahnúť si na zem alebo postaviť sa k stene. Polícia prehľadala domy a zhabala elektronické zariadenia, pasy, fotografie a peniaze. Policajti svedkov zobrali na policajnú stanicu, vypočúvali ich a potom prepustili. No Anatolija Šaľjapina a Sergeja Vojkova ponechali vo väzbe 48 hodín. Obom úrady zakázali opustiť mesto Belgorod.

23. januára 2018, Kemerovo: Polícia urobila domové prehliadky v 12 domoch Jehovových svedkov a zhabala všetky elektronické zariadenia, náboženské publikácie a veľa dokumentov. Pred týmto zásahom začal na zhromaždenia Jehovových svedkov chodiť človek, ktorý predstieral, že je tiež svedok. Tajne zhromaždenia nahrával a nahrávky poskytoval polícii. Na základe týchto nahrávok začala polícia svedkov vyšetrovať.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu môže rozdeliť rodiny

Okrem neprimeraných zásahov polície a príslušníkov FSB podnikli ruské úrady proti svedkom aj ďalší krok. Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu môže štát odobrať Jehovovým svedkom ich deti, aby mohli byť „znova začlenené do spoločnosti“. Plénum Najvyššieho súdu Ruskej federácie vydalo 14. novembra 2017 rozhodnutie č. 44, podľa ktorého „môže súd zbaviť občanov rodičovských práv“, ak svoje deti zapájajú do činnosti náboženskej organizácie, ktorá bola zakázaná z dôvodu „extrémizmu“.

Následne, 23. novembra 2017, vydalo Ministerstvo vedy a vzdelávania „odporúčanie“ s celoštátnou platnosťou. Obsahovalo výzvu na „resocializáciu“ detí, ktoré boli vystavené vplyvu „náboženského extrémizmu“. Ministerstvo sa v tejto súvislosti výslovne zmienilo len o dvoch skupinách detí: o deťoch členov ISIS a o deťoch Jehovových svedkov. Uvádza sa v ňom, že „desaťtisíce detí a tínedžerov“ majú rodičov, ktorí sú Jehovovými svedkami. Doteraz neboli žiadnym Jehovovým svedkom deti odobrané.

Kam až Rusko v tejto agresii zájde?

Žiaden z členských štátov Rady Európy ešte nikdy nepodnikol proti nejakej pokojamilovnej náboženskej menšine také tvrdé kroky. Jehovovi svedkovia v Rusku sa už nemôžu stretávať na verejných miestach, aby uctievali Boha a spoločne si čítali a študovali Bibliu. Ak sa chcú vyhnúť zatknutiu a trestnému stíhaniu, musia sa stretávať tajne, ako to robili za sovietskej éry.

Jehovovi svedkovia na celom svete sú hlboko znepokojení tým, čo ich duchovní bratia a sestry v Rusku zažívajú. Obávajú sa, že táto štátom podporovaná kampaň im môže spôsobiť veľkú duchovnú, psychickú i fyzickú ujmu. Hlavný právny poradca Jehovových svedkov Philip Brumley konštatuje: „Ruská vláda by mala zastaviť toto prenasledovanie a mala by dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a náboženskej slobody. Vláda sa neuspokojila s likvidáciou právnych subjektov Jehovových svedkov a začala zatýkať jednotlivcov. Čo Jehovových svedkov v tejto krajine ešte čaká?“