Prejsť na článok

28. SEPTEMBRA 2023
KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Vydanie revidovaného Prekladu nového sveta v lingalčine a niekoľkých častí Biblie v ďalších šiestich jazykoch

Vydanie revidovaného Prekladu nového sveta v lingalčine a niekoľkých častí Biblie v ďalších šiestich jazykoch

V utorok 29. augusta 2023 bol vydaný revidovaný Preklad nového sveta v lingalčine. Niektoré časti Prekladu nového sveta boli vydané aj v jazykoch alur, kinande, kipende, kisonge, kituba a uruund. Vydanie oznámil brat Mark Sanderson, člen vedúceho zboru, na regionálnom zjazde „Buďte trpezliví“, ktorý sa konal na štadióne Martyr’s Stadium v Kinshase v Konžskej demokratickej republike. Zúčastnilo sa na ňom 75 715 ľudí. Ďalších 219 457 ľudí sa zhromaždilo v 53 zjazdových sálach a na iných miestach na území pod správou pobočky a sledovali program cez videokonferenciu. Prítomní dostali výtlačky revidovaného Prekladu nového sveta v lingalčine a Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych písiem v jazyku kisonge. Tlačené verzie v ďalších jazykoch budú k dispozícii neskôr. V elektronickom formáte boli všetky preklady okamžite k dispozícii na stiahnutie. Nasleduje prehľad o preklade do jednotlivých jazykov:

Alur (Hebrejské písma: 1. Mojžišova – Jób a Šalamúnova pieseň)

 • Týmto jazykom hovorí asi 1 750 000 ľudí, najmä v oblasti Mahagi

 • V 45 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom alur, slúži 1 609 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do jazyka alur v roku 2013

 • Vysunutá prekladateľská kancelária sa nachádza v meste Bunia

Kinande (Kresťanské grécke písma)

 • Týmto jazykom hovorí asi 903 000 ľudí v provinciách Ituri a Severné Kivu

 • V 78 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom kinande, slúži 4 793 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do jazyka kinande v roku 1998

 • Vysunutá prekladateľská kancelária sa nachádza v meste Butembo

Kipende (Hebrejské písma: 1. – 3. Mojžišova, Sudcovia, Rút, 1. a 2. Samuelova a Šalamúnova pieseň)

 • Týmto jazykom hovorí asi dva milióny ľudí v provinciách Kasai, Kwango a Kwilu

 • V 88 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom kipende, slúži 3 349 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do jazyka kipende v roku 1996

 • Vysunutá prekladateľská kancelária sa nachádza v meste Kikwit

Kisonge (Hebrejské písma: 1. a 2. Mojžišova a Šalamúnova pieseň. Okrem toho celé Kresťanské grécke písma)

 • Týmto jazykom hovorí asi jeden milión ľudí, hlavne v provincii Lomami

 • V 31 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom kisonge, slúži 1 043 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do jazyka kisonge v roku 2006

 • Prekladateľská kancelária sa nachádza v Kinshase

Kituba (Kresťanské grécke písma: Matúš, Marek, Rimanom, 1. a 2. Korinťanom, Galaťanom a Filipanom)

 • Týmto jazykom hovorí vyše 12 miliónov ľudí v južnej časti Konžskej republiky, ako aj v Angole a Gabone

 • V 30 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom kituba, slúži 2 137 zvestovateľov

 • Vysunutá prekladateľská kancelária bola otvorená v roku 2019 v meste Pointe-Noire

Lingalčina (Revidovaný Preklad nového sveta)

 • Týmto jazykom hovorí vyše 40 miliónov ľudí

 • V 1 266 zboroch, v ktorých sa hovorí lingalčinou, slúži 74 023 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do lingalčiny po roku 1960

 • Preklad nového sveta v lingalčine vyšiel v roku 2009

 • Prekladateľská kancelária sa nachádza v Kinshase

Uruund (Kresťanské grécke písma: Matúš, Marek, Rimanom a 1. Korinťanom)

 • Týmto jazykom hovorí asi 153 000 ľudí, najmä v provincii Lualaba

 • V 19 zboroch, v ktorých sa hovorí jazykom uruund, slúži 553 zvestovateľov

 • Jehovovi svedkovia začali prekladať svoje publikácie do jazyka uruund v roku 1994

 • Vysunutá prekladateľská kancelária sa nachádza v meste Kolwezi

Tieto nové a revidované preklady budú bratom a sestrám, ktorí slúžia v oblastiach, kde sa hovorí týmito jazykmi, veľmi užitočné. Jeden zvestovateľ, ktorí hovorí jazykom kituba, povedal: „Všimli sme si, že ľudia v obvode nás často nepočúvali, lebo sme nepoužívali publikácie v ich jazyku. Keď im napríklad čítame biblické verše po francúzsky, nerozumejú tomu. Keď teraz budeme používať tento preklad, aj ľudia, ktorí nevedia dobre čítať, nás budú počúvať a mať z Božieho Slova úžitok.“ Jeden čitateľ sa o prínose revidovaného Prekladu nového sveta v lingalčine vyjadril: „Biblia, ktorú sme dostali, používa jednoduché vety. Podobá sa na poklad, o ktorý sa môžeme deliť v službe s druhými.”

Na zjazde v Kinshase sa zúčastnilo 75 715 ľudí

Sme presvedčení, že Jehova bude podporovať našich bratov a sestry, keď budú používať tieto nové preklady v službe a hľadať tých, ktorí „túžia počuť Božie slovo”. (Skutky 13:7)