Prejsť na článok

Bratia a sestry sa vrúcne zdravia na mimoriadnom zhromaždení v indickom štáte Kérala, ktoré sa konalo 4. novembra 2023

17. NOVEMBRA 2023 | AKTUALIZOVANÉ: 8. DECEMBRA 2023
INDIA

AKTUALIZOVANÉ – Počet obetí po výbuchoch v Indii vzrástol na osem

AKTUALIZOVANÉ – Počet obetí po výbuchoch v Indii vzrástol na osem

V sobotu 2. decembra 2023 zomrel na následky zranení spôsobených výbuchmi v indickom štáte Kérala 76-ročný brat, ktorý slúžil ako starší a pravidelný priekopník. Žiaľ, o päť dní, 7. decembra 2023, zomrela na následky zranení aj jeho milovaná manželka. Celkovo už následkom tejto tragédie zomrelo osem bratov a sestier.

V nedeľu 29. októbra 2023 došlo na regionálnom zjazde v indickom štáte Kérala k niekoľkým výbuchom. Ako sme už informovali, pri výbuchoch zomreli traja ľudia. Žiaľ, okrem nich zomreli ešte ďalší traja – jeden brat a dve sestry. Medzi nimi sú aj mama a brat 12-ročného dievčaťa, ktoré zomrelo už predtým. Okrem toho 11 bratov a sestier zostáva v nemocničnom ošetrení.

Všetci, ktorí zažili túto tragédiu, veľmi potrebujú útechu a povzbudenie. Za týmto účelom pobočka v Indii zorganizovala so súhlasom vedúceho zboru mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa konalo 4. novembra 2023. Boli naň pozvaní bratia a sestry z 21 zborov, ktoré boli pridelené na zjazd, na ktorom došlo k výbuchom. Zhromaždenie sa uskutočnilo v miestnej sále Kráľovstva a bolo na ňom prítomných takmer 200 ľudí. Ďalších 1300 ľudí sledovalo program cez videokonferenciu. Pre tých, ktorí sú ešte stále hospitalizovaní, bola pripravená nahrávka. Jeden starší z pobočky rozobral Žalm 23:1 a poukázal na to, že Jehova sa osobne zaujíma o každého svojho služobníka: „Žalmista v tomto verši neopisuje Jehovu ako nejakého pastiera ani ako výborného pastiera. Nazýva ho ‚svojím pastierom.‘ Keď si uvedomíme, že Jehovovi záleží na každom z nás, prináša nám to veľkú útechu!”

Sestry sa s láskou navzájom utešujú

Jeden brat, ktorý zažil výbuchy na zjazde, sa vyjadril, že odvtedy má ťažkosti so spánkom. No to ho neodradilo, aby pomáhal tým, ktorí sú ešte v nemocnici. Povedal: „Keď vidím ich vieru a pozitívny postoj, pomáha mi to zabúdať na moje vlastné starosti. Napriek zraneniu a bolesti mnohí radostne spievali piesne Kráľovstva.“ Iný brat poznamenal: „Niektorým z týchto našich drahých to možno ešte dlho potrvá, kým sa vrátia k svojmu každodennému životu. Ale ako poznám našich bratov a sestry, budú sa o nich stále s láskou starať. A náš starostlivý Boh podopiera každého z nich svojou mocnou rukou. To je veľmi povzbudzujúce.”

Všetci, ktorí slúžime Jehovovi, tvoríme jednu celosvetovú rodinu. Vieme, že Jehova „uzdravuje tých, ktorých srdce je strápené bolesťou a obväzuje ich rany“. A v týchto slovách nachádzajú útechu a povzbudenie aj naši drahí bratia a sestry v Indii. (Žalm 147:3)