Prejsť na článok

7. NOVEMBRA 2023
GLOBÁLNE SPRÁVY

Strážna veža v portugalčine vychádza už sto rokov

Strážna veža v portugalčine vychádza už sto rokov

V roku 1923 pricestoval do Brazílie brat George Young, aby tam otvoril pobočku a zorganizoval zvestovateľskú činnosť. V tom čase bol časopis Strážna veža a hlásateľ Kristovej prítomnosti (dnes známy ako Strážna veža hlásajúca Jehovovo Kráľovstvo) dostupný v Brazílii len v angličtine. Brat Young rýchlo zariadil preklad Strážnej veže aj do portugalčiny a dal ju tlačiť v miestnej tlačiarni. Prvé vydanie Strážnej veže v portugalčine vyšlo v októbri 1923. O tri roky dostala pobočka v Brazílii tlačiarenský stroj zo svetového ústredia Jehovových svedkov v Brooklyne v Spojených štátoch a miestni bratia si začali tlačiť naše časopisy sami.

Vľavo: Prvý tlačiarenský stroj, ktorý používali bratia v brazílskej pobočke. Vpravo: Prvé vydanie Strážnej veže v portugalčine, ktoré bolo vytlačené v brazílskej pobočke

Prvé portugalské vydanie Strážnej veže, ktoré vyšlo v Portugalsku v roku 1925

V roku 1925, dva roky po prvom vydaní Strážnej veže v brazílskej portugalčine, začali bratia v Portugalsku prekladať Strážnu vežu do európskej portugalčiny. Ale v roku 1933 sa k moci dostal diktátorský režim a Jehovovi svedkovia začali zažívať odpor. Zanedlho sa prekladateľská práca zastavila. Naši bratia a sestry v Portugalsku boli potom po celé desaťročia odkázaní na portugalskú edíciu Strážnej veže, ktorá bola vydávaná v Brazílii. Isabel, ktorá žila v tom čase v Portugalsku, povedala: „Rozhodla som sa, že sa nebudem zameriavať na rozdiely v gramatike a na presný význam slov, ale na obsah. Som veľmi vďačná našim brazílskym bratom, že nám dodávali publikácie v portugalčine, lebo tu v Portugalsku neboli v našej verzii tohto jazyka dostupné.“

V roku 1961 vyšlo v angličtine jednozväzkové vydanie Prekladu nového sveta. Vedúci zbor schválil, aby bol preložený do ďalších šiestich jazykov, okrem iného aj do portugalčiny. Na preklade pracoval portugalský prekladateľský tím v Brazílii. Bolo to náročné, lebo musel použiť výrazy, ktoré sú ľahko zrozumiteľné ľuďom vo všetkých krajinách, v ktorých sa hovorí po portugalsky. Táto zásada platila po celé desaťročia aj pri preklade Strážnej veže do tohto jazyka. Ale v roku 2017 vedúci zbor rozhodol, že Strážna veža sa bude prekladať ako do brazílskej, tak aj do európskej portugalčiny.

Zľava hore v smere hodinových ručičiek: Bratia a sestry sa delia o dobrú správu a pritom ponúkajú portugalskú Strážnu vežu v Angole, Brazílii, Portugalsku a Mozambiku

Dnes je na celom svete asi 1,2 milióna zvestovateľov, ktorí hovoria po portugalsky, a asi 260 miliónov ľudí, ktorí si v tomto jazyku môžu čítať Strážnu vežu. Modlíme sa, aby sa títo a mnohí ďalší ľudia na celom svete mohli učiť „o veľkých Božích skutkoch“. (Skutky 2:11)