Krátko predtým, ako Izraeliti prekročili rieku Jordán a vstúpili do Zasľúbenej krajiny, ocitli sa v situácii, ktorá bola hrozbou pre ich vzťah k Bohu. Začali sa stretávať s Moábčanmi, ktorí bývali neďaleko, a niektorí sa nimi dali zlákať k nesprávnemu konaniu. Tento skutočný príbeh je pre nás varovným príkladom.