Čo vás presvedčilo o tom, že Boh urobil Ježiša Pánom aj Kristom? Pripomeňte si jasné dôkazy.