Asi pred 2000 rokmi boli kresťania nabádaní, aby „milovali celé spoločenstvo bratov“. Jehovovi svedkovia tak naozaj konajú. Tento film poukazuje na tri oblasti, v ktorých sa ich láska zračí: 1. aktívne sa zapájajú do evanjelizačnej činnosti, 2. poskytujú pomoc tým, ktorí sú v núdzi, a 3. stretávajú sa s cieľom uctievať Boha Jehovu.