Prehľad o knihe Lukáš, ktorá obsahuje ucelený záznam o živote a službe Ježiša Krista.