Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Úvod k Ezechielovi

Úvod k Ezechielovi

Krátky prehľad o knihe Ezechiel, ktorá zdôrazňuje, že pravé uctievanie Boha musí spĺňať jeho vysoké normy.