Každý mladý sa musí vážne zamyslieť nad tým, ako využije svoj život. Pouvažuj o svojich cieľoch v živote, keď budeš pozerať film, v ktorom Andre zvádza vnútorný boj, lebo ho priťahujú dva odlišné svety. Ktorý u neho nakoniec zvíťazí? Ktorý prináša väčšie uspokojenie? Pozri si tiež rozhovory s mladými z iných krajín a zamysli sa nad ich zaujímavými postrehmi.