PREČO JE TO DÔLEŽITÉ: Na zhromaždeniach máme pravidelne príležitosť „spievať Jehovovi“ a chváliť ho. (Ža 149:1) Učíme sa na nich konať Božiu vôľu. (Ža 143:10) Keď ľudia, ktorí prejavili záujem o pravdu, ako aj tí, ktorí študujú Bibliu, začnú chodiť na zhromaždenia, zvyčajne robia väčšie pokroky.

AKO NA TO:

  • Pozývaj záujemcov na zhromaždenia čo najskôr. Nemusíš čakať, kým začnú študovať. (Zj 22:17)

  • Vysvetli, ako zhromaždenie prebieha, a povedz, čo sa bude preberať na najbližšom zhromaždení. Môžeš pri tom využiť pozvánku na zborové zhromaždenia, video Ako prebiehajú zhromaždenia v sále Kráľovstva?5.7. lekciu brožúry Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

  • Ponúkni pomoc. Potrebuje záujemca odvoz na zhromaždenie alebo pomoc pri výbere vhodného oblečenia? Na zhromaždení si sadni k nemu, aby mohol program sledovať v tvojich publikáciách. Zoznám ho s ďalšími členmi zboru.