V knihe Príslovia sú veľmi dobré rady pre rodičov. Tak ako ohýbanie mladého stromu má vplyv na jeho rast, aj deti majú lepšie predpoklady v dospelosti naďalej slúžiť Jehovovi, ak dostanú správnu výchovu.

22:6

  • Správna výchova si vyžaduje čas a úsilie

  • Rodičia musia dávať deťom dobrý príklad a starostlivo ich poučovať, nabádať, povzbudzovať i karhať

22:15

  • Karhanie je súčasťou láskyplnej výchovy, ktorá napráva myseľ a srdce

  • Deti potrebujú rôzne spôsoby naprávania