PREBUĎTE SA!

Otázka: Niektorí ľudia sú presvedčení, že Ježiš skutočne existoval, iní o tom pochybujú a ďalší si myslia, že to nie je možné zistiť. Aký je váš názor?

Ponuka: V tomto časopise sa píše, o čom svedčia dôkazy.

VYUČUJ BIBLICKÚ PRAVDU

Otázka: Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

Biblický text: Ján 11:11–14

Pravda: Keď človek zomrie, prestane existovať. Nemusíme sa teda báť toho, čo je po smrti. Ježiš prirovnal smrť k spánku. A tak ako to urobil v prípade Lazara, dokáže opäť prebudiť k životu aj našich blízkych, ktorí zomreli, aby sa mohli znovu tešiť zo života na zemi. (Jób 14:14)

POZVÁNKA NA ZBOROVÉ ZHROMAŽDENIA (inv)

Ponuka: Rád by som vás pozval na prednášku. Bude sa konať v sále Kráľovstva, kde sa pravidelne schádzame. Vstup je voľný. [Ponúkni pozvánku na zborové zhromaždenia, upriam pozornosť na čas a miesto konania zhromaždenia, ktoré máme cez víkend, a spomeň tému verejnej prednášky.]

Otázka: Boli ste už niekedy v sále Kráľovstva? [Ak domáci súhlasí, prehraj video Ako prebiehajú zhromaždenia v sále Kráľovstva?]

VYTVOR SI VLASTNÚ PONUKU

Za pomoci predchádzajúcich príkladov si vytvor vlastnú ponuku.