•  Pieseň č. 41 a modlitba

  •  Úvodné slová (3 min. alebo menej)

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

ZLEPŠUJME SA V SLUŽBE

  •  Prvý rozhovor (2 min. alebo menej): 2Ti 3:1–5 — Vyučuj biblickú pravdu.

  •  Opätovná návšteva (4 min. alebo menej): Iz 44:27–45:2 — Vyučuj biblickú pravdu.

  •  Biblické štúdium (6 min. alebo menej): bh 25 – 26 ods. 18 – 20 — Povzbuď študujúceho, aby začal navštevovať zhromaždenia.

ŽIVOT KRESŤANA