2:14–16

Je potrebné, aby každý z nás pracoval na svojej duchovnosti a stále robil duchovné pokroky. (Ef 4:23, 24) Keď chceme robiť pokrok, musíme sa duchovne sýtiť, dávať si duchovné ciele a rozvíjať si vlastnosti, ktoré sú ovocím svätého ducha.

Ako si na tom duchovne, keď to porovnáš s tým, ako si na tom bol pred rokom, pred desiatimi rokmi a keď si sa dal pokrstiť?