Naše sály Kráľovstva nie sú obyčajnými budovami, sú zasvätené Jehovovi. Sú to miesta, kde ho uctievame. Ako sa o ne môžeme všetci starať? Pozrite si video Starajme sa o naše sály Kráľovstva a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

  1. Na čo slúžia sály Kráľovstva?

  2. Prečo by sme sa mali starať o to, aby bola sála Kráľovstva vždy čistá a v dobrom stave?

  3. Kto sa stará o údržbu sály Kráľovstva?

  4. Prečo je dôležitá bezpečnosť a aké príklady bezpečnostných opatrení si si všimol vo videu?

  5. Ako môžeme našimi finančnými darmi prispievať ku chvále Jehovu?

AKO MÔŽEM PRISPIEŤ K STAROSTLIVOSTI O SÁLU KRÁĽOVSTVA?