POZRITE SI VIDEO JEHOVA NEZABÚDA NA NAŠU LÁSKU A POTOM ODPOVEDZTE NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY:

  • Aké ťažkosti prináša vyšší vek?

  • Aká dobrá vlastnosť často prichádza s vekom?

  • Ako nás môžu povzbudiť slová z 3. Mojžišovej 19:32Prísloví 16:31, ak sme už v pokročilom veku?

  • Ako sa Jehova pozerá na svojich služobníkov, ktorí už nemôžu robiť v službe toľko ako kedysi?

  • Čo Jehova od nás očakáva, aj keď sme starší?

  • Ako môžu starší bratia a sestry povzbudzovať mladších?

  • Čím ťa v poslednom čase povzbudil nejaký brat alebo sestra vo vyššom veku?