STRÁŽNA VEŽA

Otázka: Myslíte si, že sa niekedy splnia tieto slová?

Biblický text: Zj 21:3, 4

Ponuka: V tomto čísle Strážnej veže sa píše, ako Boh splní tento sľub a čo to môže znamenať pre vás.

STRÁŽNA VEŽA (zadná strana)

Otázka: Všimnite si, prosím, túto otázku. [Prečítaj prvú otázku a uvedené možnosti v článku na strane 16.] Aký je váš názor?

Biblický text: Ža 83:18

Ponuka: V tomto článku sa píše, čo sa ešte z Biblie dozvedáme o Božom mene.

ČO UČÍ BIBLIA?

Otázka: Niektorí ľudia si myslia, že nad svetom vládne Boh. Ale vedeli ste, že v Biblii sa o tom píše niečo iné?

Biblický text: 1Já 5:19

Ponuka: V tejto knihe nájdete ďalšie informácie z Biblie o tejto téme, ako aj o mnohých ďalších.

VYTVOR SI VLASTNÚ PONUKU

Za pomoci predchádzajúcich príkladov si vytvor vlastnú ponuku.