• Pieseň č. 93 a modlitba

 • Úvodné slová (3 min. alebo menej)

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

 • Čo sa učíme z Ježišovej Kázne na vrchu(10 min.)

  • Mat 5:3 — Šťastie závisí od toho, či si uvedomujeme svoje duchovné potreby (študijné poznámky „šťastní“, „tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby“ k Mat 5:3, nwtsty)

  • Mat 5:7 — Šťastie súvisí s tým, či sme súcitní a milosrdní (študijná poznámka „milosrdní“ k Mat 5:7, nwtsty)

  • Mat 5:9 — Šťastie súvisí s tým, či sa snažíme prispievať k pokoju (študijná poznámka „tí, ktorí pôsobia pokoj“ k Mat 5:9, nwtsty; w07 1/12 17)

 • Hľadáme duchovné poklady (8 min.)

  • Mat 4:9 — Na čo sa Satan snažil naviesť Ježiša? (študijná poznámka „akt uctievania“ k Mat 4:9, nwtsty)

  • Mat 4:23 — Aké dve dôležité veci Ježiš robil? (študijná poznámka „učil... a zvestoval“ k Mat 4:23, nwtsty)

  • Čo si sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?

  • Aké ďalšie duchovné poklady si našiel pri čítaní Biblie na tento týždeň?

 • Čítanie Biblie (4 min. alebo menej): Mat 5:31–48

ZLEPŠUJME SA V SLUŽBE

 • Prvý rozhovor (2 min. alebo menej): Pozri Návrhy, ako viesť rozhovory.

 • Video s návrhom, ako vykonať prvú opätovnú návštevu (5 min.): Prehraj video a porozprávajte sa o tom, čo sa z neho môžeme naučiť.

 • Prejav (6 min. alebo menej): w16.03 31 – 32 — Téma: Skutočne vzal Satan Ježiša na chrámové cimburie, keď ho pokúšal?

ŽIVOT KRESŤANA