Je veľmi dôležité, aby sme dôverovali Jehovovi v dobrých aj zlých časoch. (Ža 25:1, 2) V ôsmom storočí pred n. l. sa Židia v Judsku ocitli v kritickej situácii, ktorá preverila ich dôveru v Boha. Z toho, čo zažili sa môžeme veľa naučiť. (Rim 15:4) Pozrite si video „Ó, Jehova... tebe dôverujem“ a odpovedzte na nasledujúce otázky:

  1. V akej situácii sa Ezechiáš ocitol?

  2. Ako Ezechiáš uplatnil zásadu, ktorá je v Prísloviach 22:3, keď Jeruzalemu hrozilo obliehanie?

  3. Prečo Ezechiáš neuvažoval o tom, že sa vzdá Asýrii ani o tom, že uzavrie spojenectvo s Egyptom?

  4. V čom je Ezechiáš príkladom pre kresťanov?

  5. Čo môže v dnešnej dobe vyskúšať našu dôveru v Jehovu?

Napíš si, v akých situáciách by si chcel ešte viac dôverovať Jehovovi.