2:14, 15

Svedomie nám bude dobre slúžiť...

  1.  ak si ho budeme školiť v súlade s biblickými zásadami

  2.  ak sa ním budeme riadiť, keď nám pripomenie biblické zásady

  3.  ak sa budeme modliť o svätého ducha, aby nám pomáhal prekonávať vplyv našej nedokonalosti (Rim 9:1)