●○○ PRVÝ ROZHOVOR

Otázka: Má nám dnes Biblia čo povedať?

Biblický text: 2Ti 3:16

Otázka na záver: Je Biblia v súlade s vedou?

○●○ PRVÁ OPÄTOVNÁ NÁVŠTEVA

Otázka: Je Biblia v súlade s vedou?

Biblický text: Jób 26:7

Otázka na záver: Sú biblické rady praktické?

○○● DRUHÁ OPÄTOVNÁ NÁVŠTEVA

Otázka: Sú biblické rady praktické?

Biblický text: Prí 14:30

Otázka na záver: Sú biblické proroctvá presné?